Michal Janovský Dis.

Malíř a kreslíř z České Lípy.

Portréty na zakázku. Restaurátorství. Kurzy kreslení.